Chủ đề Euro NCAP

Chủ đề: Euro NCAP

Thử độ an toàn: Mazda CX-9 đạt an toàn năm sao...

Mazda CX-9 đạt độ an toàn năm sao từ ANCAP: Chương trình đánh giá xe mới của Úc (Australasian - ANCAP) đã đánh giá độ...

Thử độ an toàn: Kia Morning và Peugeot 208 nhận điểm...

Thử độ an toàn: Kia Morning và Peugeot 208 nhận điểm 0: Kia Morning và Peugeot 208 2 dòng xe đô thị thuộc phân khúc VAN đến...